NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP1494 Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Renata Hrubá   
Katedra: Katedra jazyků (22-KJ)   
Platnost od: 31.03.2020   
Platnost do: 30.05.2020   
Lístek vytvořen: 31.03.2020 16:44   
Poslední změna: 31.03.2020 16:44 
Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Právnická angličtina jako další cizí jazyk IV (kód HP1494) zajišťuji distančním způsobem. Klasifikovaný zápočet získají studenti, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní nejméně pět zadání zaslaných školním mailem. Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK