NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: 1. lékařská fakulta   
Předmět: B00073 Interna - SRZk
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Iva Buršová   
Katedra: I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)   
Platnost od: 31.03.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 31.03.2020 15:13   
Poslední změna: 31.03.2020 15:38 
Aktuální informace ke státním zkouškám. 

V Praze dne 31. 3. 2020

 

Vážení kolegové, studenti

 

Vzhledem k nařízením souvisejícím s prodloužením karantény není možné SRZK z interny, plánované v terminu  od 6.4.2020, uskutečnit a jsou zrušeny.

Jako náhradní zvažujeme vypsat další  termíny v době od  11. 5. 2020 , ev. v dalších pozdějších termínech a předpokládáme také navýšení termínů v letních měsících, v červenci a v srpnu.

O konkrétních datech, změnách, úpravách budeme postupně informovat, nelze totiž vzhledem k současné situaci vyloučit změny.

Sledujte SIS, web 1.LF UK i web I. interní kliniky

 

 

S pozdravem

Jan Haber, Iva Buršová, Aneta Zumrová

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK