NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP1518 Právnická francouzština jako další cizí jazyk IV.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.   
Katedra: Katedra jazyků (22-KJ)   
Platnost od: 31.03.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 31.03.2020 10:09   
Poslední změna: 31.03.2020 10:30 
Distanční forma kontroly studia 

V souvislosti s krizovými opatřeními je možné plnit studijní povinnosti distanční formou.

 

Požadavky ke zkoušce distanční formou:

1) Vypracování resumé z textů lekce Administration publique a Union européenne

2) Vypracování cvičení:

a) Administration publique - cvičení 3, 7, 8, 12, 17, 18B, 21

b) Union européenne - cvičení 10

c) Droit pénal général - úkol na slovní zásobu Droit pénal -I (zasláno mailem); Code pénal: les infractions - úkoly na slovní zásobu Droit pénal - infractions I+II+III (zasláno mailem)

3) Vypracování hesláře ze zvoleného právního textu.

Minimální úspěšnost: 70%

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK