NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0317 Právnická angličtina IV
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.   
Katedra: Katedra jazyků (22-KJ)   
Platnost od: 30.03.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 30.03.2020 18:15   
Poslední změna: 30.03.2020 18:15 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická angličtina IV (kód HP0317) 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Právnická angličtina IV (kód HP0317) zajišťují vyučující jednotlivých seminárních skupin distančními prostředky. Po dobu platnosti těchto opatření se ústní část zkoušky promíjí. Písemnou část zkoušky vyučující seminární skupiny může udělit studentům, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní zadání hodnocená vyučujícím seminární skupiny. I studenti, kteří konají zkoušku distanční formou musí mít splněný test z předmětu Právnická angličtina III. Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK