NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0277 Občanské právo hmotné IV
Rozvrhový lístek: 19bHP0277x07   
Osoba: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 26.03.2020   
Platnost do: 01.06.2020   
Lístek vytvořen: 26.03.2020 21:00   
Poslední změna: 26.03.2020 21:00 
semináře OPH IV 26.3. x7 

Vážení studenti,

níže Vaše samostudium náhradou za dnešní semináře OPH IV 26.3. x4 a X7:

1) V příloze je řešení testu "dědic 03". Projděte si.

2) V ppt "řeš" je řešení diagramů dědických tříd.

Pozn. k 1. dědické třídě: tečkování od vnuka dále Vás má upozornit, že řada potomků dědících v 1. DT je v přímé linii sestupné teoreticky neomezena.

Pozn. k bonusové úloze: také polorodý (nikoliv nevlastní!) bratr/setra nejbližší osoby vpravo bude po zůstaviteli dědit, neboť se stále jedná o zůstavitelova strýce/tetu.

3) Rešení příkladu "Hostivít Ryzec...". V příkladu o Hostivítovi ve třetí otázce zařádil šotek, v zadání bylo uvedeno, že Hostivít měl nejprve za manželku Šárku, správně však mělo být uvedeno, že měl za manželku Libuši (a s tou se pak rozvedl). Podstatu otázky to však nemění, neboť jde o upozornění na postavení registrovaného partnera v dědickém právu, tj. otázka Vás vede k tomu, že registrovaný partner dědí v 1. třídě na místě manžela (a nikoliv v dalších třídách jako osoba spolužijící! - častá chyba).

4) V ppt souboru "příklady kolace" jsou příklady na započtení. Všimněte si drobných rozdílů v zadání mezi prvním a druhým příkladem. Vzhledem k tomu, že jde o obtížnější problematiku, máte v prezentaci také slide s návodnými poznámkami ohledně postupu řešení. V příkladě druhém se posléze zaměřte na Libuši a zamyslete se nad tím, zda musí něco do pozůstalosti vracet?

5) Jako samostudium si nastudujte první hlavu učebnice rodinného práva (OPH - 2. díl).

S pozdravem

   

Přílohy lístku  
2020-03-26_OPH_IV_test_13_dědic_04_BOx7.docx, 15,6 KB 
2020-03-26_2020-03-19_Dědické_třídy_př_řešx7.pptx, 721,8 KB 
2020-03-26_2020-03-19_OPH_IV_test_12_dědic_03_řešx7.docx, 16 KB 
2020-03-26_Příklady_kolace_V18-19x7.pptx, 77,9 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK