NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Filozofická fakulta   
Předmět: AHV120004 Úvod do hudební teorie II
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.   
Katedra: Ústav hudební vědy (21-UHV)   
Platnost od: 20.03.2020   
Platnost do: 20.04.2020   
Lístek vytvořen: 20.03.2020 20:45   
Poslední změna: 20.03.2020 20:45 
zadání látky 

Vážené kolegyně a  kolegové, po dobu, co se, bohužel, nebudeme vidět, doufám ale, že bouře brzy pomine, prosím  pracujte na těchto věcech:

ÚVOD DO HUDEBNÍ TEORIE:

1) Z některé učebnice harmonie (např. Tichý nebo Hůla) si prostudujte  kapitoly  mimotonální akordy a frygický a lydický trojzvuk.

2) Vypracujte domácí úkoly, jež jsem vám  během únorové výuky a částečně v březnu zadal. Pošlete mi je prosím buď elektronicky v PDF, nebo v notačním programu MUSESCORE  na mail eda.dousa@seznam.cz

2a) Pokud píšete noty ručně, pošlete mi vypracovaná cvičení scanem nabo  přes podatelnu FF UK.

Během weekendu a začátkem příštího týdne pošlu další zadání na vaše mailové adresy. 

 

ÚVOD DO HUDEBNÍ ANALÝZY:

Zabývali jsme se naposledy sonátovou formou. Pokud máte doma Mozartovy klavírní sonáty (měly by na webu být dostupné v Petrucci Library ) analyzujte 1. větu Sonáty C dur, KV 309 ev.vyberte jinou. Stručný rozbor mi prosím zašlete elektronicky na výše uvedenou mailovou adresu nabo  přes podatelnu FF UK.

 

Těším se na vás. ED

 

  

   

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK