NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0291 Obchodní právo I
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.   
Katedra: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)   
Platnost od: 20.03.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 20.03.2020 13:49   
Poslední změna: 20.03.2020 13:49 
Přednáška - obchodní rejstřík 

Materiály ke studiu - přednáškové téma Obchodní rejstřík

- prezentace (v příloze)

- učebnice Obchodní právo (2016) - s. 155 až 167

- rejstříkový zákon č. 304/2013 Sb.

- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností - zejména usnadnění zápis společností do OR (online vznik)

- rozsudek Soudního dvora sp. zn. C-398/15 (právo být zapomenut versus zápis do obchodního rejstříku)

- usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2624/2016 - aktivní legitimace v rejstříkovém řízení

- rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 729/2010 - materiální publicita obchodního rejstříku

   

Přílohy lístku  
Obchodní rejstřík prezentace 2020.pdf, 725,7 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK