NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HV3030 Předstátnicová výuka z občanského práva hmotného a procesního
Rozvrhový lístek: 19bHV3030p1   
Osoba: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 18.03.2020   
Platnost do: 18.05.2020   
Lístek vytvořen: 18.03.2020 14:30   
Poslední změna: 18.03.2020 14:30 
Předstátnicová přednáška - Věcná práva 

Vážení a milí studenti pátého ročníku,

posílám prezentaci přednášky „Věcná práva“, která měla proběhnout dnes, 18.3.2020. Není běžná, ale je obohacená o různé poznámky a upozornění. Navíc tam máte jakýsi link na senátní tisk 204, což je novela obč. zák., která prošla úspěšně Poslaneckou sněmovnou. Kdyby se vám to nepodařilo najít, zkuste obvyklou cestou parlamentní tisk č. 411. Novela je významná ve dvou bodech: opět novelizuje předkupní právo spoluvlastníků nem. věcí, a to tak, že ruší v tomto bodu novelu z r. 2016 a vrací se k původnímu znění (které bylo v OZ při nabytí účinnosti). Dále pak poměrně významně mění bytové spoluvlastnictví. Nemyslím, že byste měli tuto novelu zásadně studovat tak, abyste ji znali, ale měli byste o ní vědět. Někoho může ovšem víc zajímat.

Srdečně zdravím.

MHZ

 

   

Přílohy lístku  
Předstátnicová výuka _věcná práva.odp, 2,4 MB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK