NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: 1. lékařská fakulta   
Předmět: B00307 Interna - hematologie
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Aneta Zumrová   
Katedra: I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)   
Platnost od: 18.03.2020   
Platnost do: 31.12.2020   
Lístek vytvořen: 18.03.2020 13:30   
Poslední změna: 18.03.2020 13:30 
Aktuální informace k výuce 5. ročníku 

Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízení vedení UK a děkana 1. LF bude probíhat výuka v 5. ročníku „distančně“:

a/ tj. stáž u lůžek, stejně tak i semináře na posluchárně jsou nahrazeny distanční formou výuky, jak je uvedeno níže

b/ všechny semináře jsou v PDF formě k dispozici na webu 1. Interní kliniky https://int1.lf1.cuni.cz/httpint1lf1cunicz5roceleaning

c/ všechny semináře/přednášky budete moci sledovat prostřednictvím on line přenosu web kamerou v termínech řádného rozvrhu, který je přiložen a bude vyvěšen v SISu a na stránkách 1. Interní kliniky (https://int1.lf1.cuni.cz/20192020)

d/ podmínky zápočtu se nemění – 1/ vstupní test z hematologie, 2/ výstupní test z hematologie

  • printscreen úspěšně složených testů zasílejte na mail azumr@lf1.cuni.cz  

e/ zápočet bude udělen po zakončení 14ti denní stáže – zapíšeme do SIS. Zápis do indexu:

1/ optimálně vyšlete jednoho studenta se všemi indexy nebo

2/ zápis do indexu počká až po uklidnění infekčních rizik

f/ tato informace nesnímá odpovědnost každého studenta sledovat web 1. LF a 1. Interní kliniky, neboť nemůžeme vyloučit změnu všech našich plánů s ohledem na pandemickou situaci

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK