NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0281 Občanské právo procesní I
Rozvrhový lístek: 19bHP0281x07   
Osoba: Monika Cascino   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 18.03.2020   
Platnost do: 15.04.2020   
Lístek vytvořen: 18.03.2020 09:08   
Poslední změna: 18.03.2020 09:08 
OPP I - semináře dr. Kolesára 

 

Předmět: Zadání k semináři z OPP I dne 18.3.2020
 
Vážené kolegyně a kolegové,
 
jak je Vám známo, nejsou okolnosti nakloněny ani setkání v našem semináři, který měl proběhnout ve ST 18.3.2020 od 8:00 hod.
S ohledem na tento fakt bych Vás rád namísto tohoto semináře požádal o prostudování dvou rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se měla dotýkat tématu, který byl na pořadu tuto hodinu, a to Řízení před soudem prvého stupně a zásady, kterými je toto řízení ovládáno.
Jedná se o rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24.3.2010, sp. zn. 28 Cdo 3665/2009, a dále rozhodnutí ze dne 29.4.2008, sp. zn. 28 Cdo 1537/2008.
 
Věřím, že bude příležitost si o rozhodnutích promluvit i na semináři, nicméně v případě dotazů mne můžete kontaktovat též na tomto emailu. 
 
Přeji Vám úspěšné vyhýbání se virům všeho druhu a těším se, že se snad budeme moci sejít na některém z příštích seminářů.
 
Srdečně zdravím,
Pavel Kolesár
pkolesar@kolesar.cz
   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK