NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Martina Bárová   
Katedra: Katedra trestního práva (22-KTP)   
Platnost od: 16.03.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 16.03.2020 13:48   
Poslední změna: 16.03.2020 13:50 
Sdělení vedoucího katedry trestního práva k distanční výuce trestního práva ve třetím ro 
Sdělení vedoucího katedry trestního práva k distanční výuce trestního práva ve třetím ročníku
Katedra trestního práva sděluje, že výuka trestního práva ve třetím ročníku nekončí, ale pokračuje v distanční formě. Každý zapsaný student obdrží od svého vedoucího semináře prostřednictvím SIS mail, ve kterém budou konkretizovány jeho studijní úkoly a povinnosti po dobu distančního studia.
Konzultační hodiny odpadají a konzultace se uskutečňují prostřednictvím mailové komunikace.
   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK