NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0331 Právní ochrana dítěte
Rozvrhový lístek: 19bHP0331p1   
Osoba: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 16.03.2020   
Platnost do: 01.06.2020   
Lístek vytvořen: 16.03.2020 11:25   
Poslední změna: 16.03.2020 11:25 
přednáška doc. Frinty dne 16.3. - náhradní materiály 

Vážení studenti,

v příloze naleznete:

1) Rozšířenou verzi prezentace dnešní přednášky.

2) Řešení pro zadaný úkol samostudia, který se týká výkladu (dřívější) právní úpravy - zadání naleznete v prezentaci (srov. slide č. 36).

Doporučení k samostudiu:

1) Prezentace je zřetelně rozdělena na menší celky (obecně; náhradní mateřství; asistovaná reprodukce; utajený a anonymní porod - vč. baby-boxů). Pracujte tudíž vždy po jednotlivých celcích (kromě krátkého prvního), po celku si vždy dejte pauzu (jinou činnost), ať Vám jednotlivé celky nesplynou do jednoho amorfního celku.

2) Na konci každého tematického celku (s výjimkou prvního) jsou celočervené slidy - přehledně Vám shrnují, co byste si měli z daného celku odnést, co by Vám mělo být jasné. Případně je tam zadání pro podrobnější samostudium. Všímejte si též několika červených vpisek na dalších slidech.

3) Pokud jde o přiložený PDF soubor, nejprve čtěte prezentaci a zadání na slidu č. 36, zkuste se nad zadáním sami zamyslet - otázka je formulována velmi návodně - a teprve po té konfrontujte přiložený soubor PDF, s. 226 dole.

4) V případě dotazů jsem k dispozici na e-mailu (vzhledem k Vašemu množství prosím nejprve konfrontujte Vám dostupnou literaturu či on-line zdroje).

S pozdravem

OF

   

Přílohy lístku  
P_OF_AR_A_ANON_A_UTAJ_V19-20.pptx, 3,1 MB 
Knap-řešení.pdf, 1,1 MB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK