NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HV3630 Závazky z právních jednání (smlouvy)
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 12.03.2020   
Platnost do: 30.05.2020   
Lístek vytvořen: 12.03.2020 10:58   
Poslední změna: 12.03.2020 10:58 
Náhrada za zrušenou výuku 

Vážení kolegové,

k vašemu samostudiu doporučuji vybrané kapitoly z knihy: Základy závazkového práva, 2. díl (Tintěra, Petr a kol.), Leges 2017, zejména kapitoly 4-6, 9, 10, 11-12). Jedná se o základní přiblížení jednotlivých závazků, pro hlubší detail doporučuji dále některý z komentářů k OZ (WK, CHBeck) v příslušných partiích. Zároveň jsem oslovil dotčené přednášející, aby - pokud používají (mají k dispozici) prezentace či jiné výukové materiály a podklady - je poskytli do SIS.

Dojde-li kdykoliv v dalších týdnech k obnově výuky, bude se pokračovat dle platného harmonogramu přednášek.

Buďte zdrávi

David Elischer (garant kurzu).

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK