NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Katolická teologická fakulta   
Předmět: KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.   
Katedra: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)   
Platnost od: 10.03.2020   
Platnost do: 31.05.2020   
Lístek vytvořen: 10.03.2020 17:17   
Poslední změna: 10.03.2020 17:17 
Distanční studium 

Vážená kolegyně, vážení kolegové,
rektor UK Prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., MBA, vyučujícím doporučuje "dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního vzdělávání". I vzhledem k tomu, že 1. a 8. května t.r. připadají na pátek, určuji jako látku ke studiu namísto přednášek 13. a 20. března kapitoly 4 a 5 z mé knihy ""Historické" knihy Starého zánona", tedy strany 123-163, jmenovitě se jedná o úvod do knih Ezdráš, Nehemiáš, 1. a 2. Kronik (Paralipomenon), Rút, Ester (včetně deuterokanonických částí), Tobiáš a Júdit. Znalost uvedených knih může být předemětem jak semestrálních tak státních závěrečných zkoušek.
Pavel Větrovec

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK