NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta humanitních studií   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.   
Katedra: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)   
Platnost od: 07.03.2020   
Platnost do: 01.06.2020   
Lístek vytvořen: 07.03.2020 23:06   
Poslední změna: 29.04.2020 01:54 
Intermediální tvorba I 

Kurz zrušen kvůli vyhlášení výjimečného stavu - sledujte ostatní lístky na nástěnce

 

Blokový kurz kreativního modulu Fakulty humanitních studií UK v Praze                              

INTERMEDIÁLNÍ TVORBA I

YBKC161

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

 

pondělí 11. května – čtvrtek 14. května 2020

HUSINEC U PRACHATIC

                                                                                                                           

objektové umění, akční umění, performance, body-art

 

Blokový kurs v rozsahu 24 lekcí, založený na praktických etudách, odvozených z výtvarné tvorby, uvádí posluchače k porozumění smyslu uměleckých metod avantgardy a 60. let a jejich využití pro podporu rozvoje vlastní (nejen výtvarné) tvořivosti studenta humanitních studií.      

 

Ubytování s podmínkou zodpovědného chování posluchače je zdarma v tělocvičně místní základní školy ve vlastních spacích pytlích a na vlastních karimatkách.  K dispozici teplá sprcha a kuchyňka pro vlastní přípravu stravování, obchod s potravinami přes ulici. Vzhledem k tomu, že část výuky probíhá venku v přírodě, zvolte přiměřené oblečení!!!

 

Začátek kurzu je v pondělí 11. května ve 20 hodin v Základní škole v Husinci u Prachatic, dopravu si zajišťují posluchači (např. autobus ze Smíchova, Na Knížecí, směr Prachatice). Konec kurzu je ve čtvrtek 14. května ve 12 hodin.

 

Účastníci kursu si vezmou s sebou: měkkou tužku, náčrtník, silný fix, 4 co největší archy nebarevného balicího papíru, jablko, osobitý předmět, který byste si přáli představit ostatním, 20 stejných předmětů − lépe prostorových než plošných (příklad: 20 krabiček od cigaret, 20 plechovek od Coly, apod., ale snažte se o nejoriginálnější, abyste měli jiné než ostatní), šátek přes oči, kilogram mouky, starý oděv, který bude možné případně destruovat, barevnou šnůru či provázek (z přírodních materiálů) délky cca 30 m. Podle možností fotoaparát či videokameru k dokumentaci.

           

Atestaci posluchač získá za reflexi (kolem 3000 úhozů, případně spojenou s dokumentací), ve které vysvětlí, co a jak by bylo možné z kurzu uplatnit v jeho postoji ke světu, v dalším studiu na FHS (nikoli pouhý popis toho, co se v kurzu dělo!). Fyzickou účast na kurz nelze nijak nahradit (přihlášení neúčastnící se nejsou klasifikování).

 

Kontakt ke konzultacím viz: jaroslav.vancat@fhs.cuni.cz.


Literatura ke kurzu:

Liessemann, K. P.: Filozofie moderního umění, Votobia Olomouc 2000
Doporučená literatura:

Chalupecký, J., Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha 1998.

Kulka T., Ciporanov D., Co je umění. FF UK Praha, 2010

Rezek, P.: Tělo, věc a skutečnost v současném umění, Jazzová sekce, Praha 1982
Srp, K.: Minimal, earth, conceptual art, Jazzová sekce, Praha 1982
Zhoř, I.: Proměny soudobého výtvarného umění, SPN Praha 1992

Zhoř, I. - Horáček, R. - Havlík, V.: Akční tvorba, Olomouc 1991

Bourriaud, N., Postprodukce, Praha 2004.

Vančát J., Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě. Praha 2009.

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK