NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta humanitních studií   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.   
Katedra: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)   
Platnost od: 07.03.2020   
Platnost do: 01.06.2020   
Lístek vytvořen: 07.03.2020 22:57   
Poslední změna: 29.04.2020 01:55 
Relační malba I, II 

Kurz zrušen kvůli vyhlášení výjimečného stavu - sledujte ostatní lístky na nástěnce

 Blokový kurz kreativního modulu Fakulty humanitních studií UK v Praze

Relační malba I, II
14. – 16. května 2020 v Husinci u Prachatic

sraz v Základní škole v Husinci u Prachatic ve čtvrtek 14. května ve 20 hodin

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, PhD.

Explikace:
Blokový kurz malby v přírodě, jehož cílem je porozumět malířské výstavbě obrazu, založené na relačním chápání barevných tvarů. Metoda, vytvořená francouzskými postimpresionisty, překonávající renesanční principy založení obrazu, je branou do chápání principů moderny a vizuálního vnímání, poznávání a komunikace vizuálních obsahů nových médií (strukturalita, interaktivita). Kurz nevyžaduje předběžné výtvarné dovednosti a jeho cílem není dosažení umělecké kvality děl, ale poskytnutí podnětů k chápání proměny vizuálního vnímání.

Kurz má 24 vyučovacích jednotek, končí v sobotu 16. v 16 hodin.

Požadavky na vybavení (zajišťuje a hradí si posluchač):

·         několik barevných časopisů jako zdroj barevných ploch ke koláži, lepidlo

·         balicí papíry – čisté, bílé nebo našedlé (přírodní), formát B2  (500 × 707 mm), 3 ks, přírodní úhel, plastická guma,

·         kartón nebo polokartón s přírodně papírovým nebo plátěným povrchem, velikosti A2 (420 × 594 mm), 3 ks, temperové nebo olejové barvy (při olejových barvách je třeba mít připravený podklad kartónu, přinejmenším latexem), ředidlo (u olejových barev ještě i terpentýn na vymývání štětce), nádobu na vymývání štětce, dostatek hadrů na otírání štětce, nejméně dva široké štětce (minimální šíře 2 cm). V případě polokartónu pevná podložka A2.!!!

·         Obsah kurzu:
1) teoretický výklad principů vývoje postimpresionistické malby, se zřetelem k objevům Cézanna, analýza obrazové skladby statického a dynamického vizuálně obrazného vyjádření
2) optické a haptické kvality skutečnosti – jejich převod do obrazového vyjádření
3) barevná koláž podle zátiší – umožňující vstupní chápání barevných, tonálních a teplotních vztahů barev

·         4) relační kresba a malba – zátiší
5) relační kresba a malba – krajina

Dopravu si zajišťují posluchači samostatně, autobus do Husince vyjíždí z nádraží Praha – Na Knížecí. Ubytování zdarma v tělocvičně místní základní školy ve vlastních spacích pytlích a na vlastních karimatkách. Do tělocvičny je třeba mít přezůvky. K dispozici teplá sprcha a kuchyňka pro vlastní přípravu stravování, obchod s potravinami přes ulici. Vzhledem k tomu, že část výuky probíhá venku, zvolte přiměřené oblečení

Požadavek k atestaci:
Samostatná reflexe kurzů a případných možností uplatnění jeho výsledků ve vlastní tvorbě písemně do dvou stránek, spolu s reprodukcemi výběru 2 – 3 na kurzu vytvořených děl a jedním dílem samostatně vytvořeným po kurzu.

Literatura:
Cézanne, P., Číst přírodu. Arbor vitae, Praha, 2001.
Lamač, M., Myšlenky moderních malířů, Praha 1969
Brabec, T. (ed.) Martin Salcman 1896 – 1979. Západočeská galerie Plzeň, 2009 – http://www.vancat.cz/salcman.
Vančátovi, J. a A., Výtvarné možnosti vizuálního studia skutečnosti – http://www.vancat.cz/relacnimalba

Účastníci kurzu Relační malba II (podmínkou je předchozí účast v Relační malbě I) si mohou přinést vybavení pouze k malbě – v tom však 5 kartónů.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK