NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0262 Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu II
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.   
Katedra: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)   
Platnost od: 05.03.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 05.03.2020 07:48   
Poslední změna: 05.03.2020 07:49 
Důležitá informace ke zkouškovým okruhům 

Sdělujeme, že pro tento akademický rok budou platné zkouškové okruhy v té podobě, v jaké byly vypsány v informačním systému k počátku tohoto akademického roku. Původní znění zkouškových okruhů je vyhlášeno v IS. Nové znění okruhů lépe reflektuje vyučovanou materii a provedené změny byly takového rázu, že nepředstavují zásadní komplikaci z hlediska přípravy studentů ke zkoušce, spíše naopak. Respektujeme však důraz na formální stránku věci, která velí i pro předměty letního semestru fixovat nastavení provedené k 1.10.2019.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK