NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: 1. lékařská fakulta   
Předmět: B01235 Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství
Rozvrhový lístek:    
Osoba: MUDr. Tomislav Švestka, CSc.   
Katedra: IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze (11-00540)   
Platnost od: 03.03.2020   
Platnost do: 28.04.2020   
Lístek vytvořen: 03.03.2020 12:06   
Poslední změna: 03.03.2020 12:06 
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství 

 Vybranné kapitoly z vnitřního lékařství

Garant: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Místo: Posluchárna IV. interní kliniky, I. patro

Termín: 1x v LS

Čas: 13.00 – 16.50 hod.

7. 4. 2020 Diabetologie/lipidologie

13.00 – 13.50 Diferenciální diagnostika hypoglykémie                            doc. Zeman

14.00 – 14.50 Diferenciální diagnostika hyperglykémie                           as. Vařeka

15.00 – 15.50 Diferenciální diagnostika hyperlipidémií                            prof. Žák

16.00 – 16.50 Vedlejší účinky léčby hyperlipidémií                                 doc. Zeman

14. 4. 2020 Gastroenterologie

13.00 – 13.50 Bolest                                                                           as. Švestka

14.00 – 14.50 Průjem                                                                          as. Lukáš

15.00 – 15.50 Zácpa                                                                           as. A. Novotný

16.00 – 16.50 Ileus                                                                             as. Hrubant

21. 4. 2020 Intenzivní péče/Výživa

13.00 – 13.50 Malnutrice a realimentační syndrom                                as. Ševela

14.00 – 14.50 Metabolická acidóza - diferenciální diagnostika                 doc. Novák   

15.00 – 15.50 Diagnostické a léčebné postupy u hyponatrémie               doc. Novák

 

28. 4. 2020 Kardiologie/Hepatologie

13.00 – 13.50 Základy EKG                                                                  as.  Goričan

14.00 – 14.50 Co lze očekávat od ECHO kardiografického vyšetření         as.  Goričan

15.00 – 15.50 Léčba virových hepatitid                                                 prof. Brůha

16.00 – 16.50 Test     

 

As. MUDr. T. Švestka, CSc.                                             Prof. MUDr. R. Brůha, CSc.

      zást. pro výuku                                                              přednosta kliniky

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK