NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 26.02.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 26.02.2020 18:54   
Poslední změna: 26.02.2020 18:54 
Informace k postupovým zkouškám na KOP 

Vážení studenti,

v letním zkouškovém období katedra občanského práva vypíše prostřednictvím informačního systému (SIS) předtermíny, řádné termíny a reprobační termíny pro postupové zkoušky.


V týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020 budou vypsány předtermíny pro postupové zkoušky z OPH II, OPH IV a OPP III. Na předtermíny se budete moci přihlásit bez omezení prostřednictvím SIS, a to ke konkrétnímu internímu vyučujícímu uvedenému v SIS. Kapacita každého jednotlivého předtermínu bude nastavena na 10 míst. Od 18. 5. 2020 do konce června budou vypsány řádné termíny pro všechny postupové zkoušky s výjimkou týdnů, ve kterých budou probíhat státní závěrečné zkoušky. U těchto termínů budou jména vyučujících zveřejňována dle předpisů.
Na všechny výše uvedené termíny, tj. včetně předtermínů, se budete moci přihlásit od 20. 4. 2020.

V měsíci září budou vypsány jednak řádné termíny, jednak reprobační termíny.

V týdnu od 1. 9. do 4. 9. 2020 budou vypsány řádné termíny. Od 7. 9. do 25.  9. 2020 budou vypsány pouze reprobační termíny s výjimkou týdnů, ve kterých budou probíhat státní závěrečné zkoušky. 
Na zářijové termíny se budete moci přihlásit od 26. 6. 2020.


S ohledem na výše uvedené proto doporučujeme velmi pečlivě uvážit rozložení postupových zkoušek. Katedra občanského práva nebude vypisovat další termíny mimo rámec uvedený výše, ani nebude navyšovat kapacitu jednotlivých termínů.

 

S pozdravem

JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.

tajemnice katedry

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK