NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Pedagogická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.   
Katedra: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)   
Platnost od: 23.02.2020   
Platnost do: 30.05.2020   
Lístek vytvořen: 23.02.2020 19:12   
Poslední změna: 23.02.2020 19:16 
konzultace v letním semestru 

Konzultovat je možné:

lichý týden středa 10,00 - 10,45 hod.

sudý týden úterý 13,00 - 14,00 hod.

Případné změny vždy uvedu na fakultní web nástěnce.

Pátky a další termíny je možné dohodnout idnividuálně na adrese jirina.klenková@pedf.cuni.cz

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK