NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta humanitních studií   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Nikola Skladanová   
Katedra: Zahraniční oddělení (24-RZS)   
Platnost od: 07.02.2020   
Platnost do: 20.04.2020   
Lístek vytvořen: 07.02.2020 14:45   
Poslední změna: 07.02.2020 14:45 
Stipendia od Bakala Foundation 

Bakala Foundation i letos podpoří nadané studenty z České republiky, kteří chtějí studovat ucelené bakalářské či magisterské programy na prestižních zahraničních univerzitách. Stipendium je určeno studentům, kteří prokážou motivaci ke studiu, výborné dosavadní́ akademické výsledky a potřebu stipendia k uskutečnění studia. O stipendium můžou žádat občané České republiky, případně uchazečům s trvalým pobytem v ČR, ve věku maximálně̌ 33 let ke dni uzávěrky přihlášek daného ročníku.

Online přihláška je dostupná na webu nadace a musí obsahovat osobní údaje žadatele, akademické výsledky, mimoškolní́ aktivity, studijní plán a esej. Zahrnuje také odhadovaný rozpočet studia a čestné prohlášení o příjmech rodiny uchazeče. Její́ součástí musí́ být jeden nebo dva doporučující dopisy od pedagogů/mentorů.

Přihlášky do programu Scholarship je letos možné podávat do 20. dubna prostřednictvím online formuláře na webu. Uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích prvního kola a případném postupu k ústním pohovorům během srpna 2020. Pohovory se uskuteční v září 2020 v Praze. Více informací najdete na oficiálním webu nadace.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK