NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: 1. lékařská fakulta   
Předmět: B02923 Praktické základy první pomoci u život ohrožujících stavů-simulační medicína
Rozvrhový lístek:    
Osoba: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.   
Katedra: Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00864)   
Platnost od: 03.02.2020   
Platnost do: 25.05.2020   
Lístek vytvořen: 03.02.2020 09:47   
Poslední změna: 03.02.2020 09:47 
Praktické základy první pomoci u život ohrožujících stavů-simulační medicína 

Sylabus, rozpis seminářů:

 1. Teoretický úvod 3h,   2.3.2020 Spá

  Historie

  Vitální funkce

  Patofyziologie šoků, kolaps, synkopa

  Patofyziologie zástavy oběhu – tři fáze

  Guidelines ERC 2015

  „ATLS pro laiky“

  Specifika hromadných neštěstí

 2. Svědek zástavy oběhu na veřejnosti 3h,  23.3.2020  Sot

  Primární zástava oběhu, ischemická choroba srdeční, automatický externí  defibrilátor

 3. V létě na koupališti  3h, 06.04.2020 NovP

  Sekundární zástava oběhu, tonutí, dušení, pneumothorax

 4. Přijel jsem k dopravní nehodě 3h, 20.04.2020 Hen

  Traumaticko hemorhagický šok, ATLS, zástava krvácení, podezření na poranění krční páteře, vyprošťování zraněného

 5. Souseda pobodaly včely 3h, 11.5.2020  Vol+Got

  Alergie, anafylaxe, průchodnost dýchacích cest - koniotomie, EPIpen

 6. Kolega v práci mi neodpovídá 3h, 25.5.2020 Hen

  Izolované poruchy vědomí – mozková příhoda, epilepsie, vybranné otravy

  Závěrečný test, zápočet

Struktura seminářů 2 až 6:

 • Podmínkou smysluplnosti účasti jsou:

 1. Středoškolské znalosti anatomie a fyziologie člověka

 2. Znalost Guidelines ERC pro KPCR 2015 – minimum Základní neodkladná resuscitace a použití automatizovaných externích defibrilátorů

 3. Pohodlné oblečení umožňující fyzický výkon v interiéru i exteriéru!

 • Teoretický úvod 2.-6. do 20 min.

 • Scénář + praktické dovednosti – 2 skupiny

  Diagnostika, aktivace záchranného řetězce, poskytnutí první pomoci, transport, předání postiženého zdravotníkovi

 • Debriefing

   

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK