NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP3000 Obchodní právo - KLP
Rozvrhový lístek:    
Osoba: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.   
Katedra: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)   
Platnost od: 28.01.2020   
Platnost do: 01.05.2020   
Lístek vytvořen: 28.01.2020 20:27   
Poslední změna: 28.01.2020 20:28 
KLP - otázka vepsaných poznámek do textu zákonů 

V souvislosti s užíváním textů zákonů s vepsanými poznámkami při KLP se pravidelně objevují dotazy či dokonce informace rozporné s vyhlášenými pravidly KLP. Ta pod bodem 11 (viz informace o předmětu v IS) mimo jiné uvádějí:

"V textu zákona mohou být podtržena vybraná ustanovení, případně jej lze opatřit samolepicími záložkami. Jinak lze pracovat pouze s čistým textem zákona bez jakýchkoli poznámek, čísel souvisejících zákonů či jiných vpisků. Porušení těchto zásad má za následek odebrání práce a její hodnocení jako nevyhovující."

Neexistuje proto žádný minimální dovolený rozsah poznámek (například vepsaných odkazů na jiná související ustanovení zákona). Vyučující má právo v každém takovém zjištěném případě odebrat práci a hodnotit ji jako nevyhovující. V případě dílčí, nahodilé poznámky (pár poznámek) může konkrétní dozorující dospět k závěru, že není na místě práci odebrat. Je to však pouze na jeho individuálním uvážení. Pokud se i v těchto případech rozhodne práci odebrat, je to postup plně souladný s vyhlášenými pravidly.

Doporučuji proto v tomto směru kriticky zhodnotit texty zákonů určené pro účely jejich využití při KLP.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK