NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Věra Šoulová   
Katedra: Katedra evropského práva (22-KEP)   
Platnost od: 21.01.2020   
Platnost do: 24.02.2020   
Lístek vytvořen: 21.01.2020 14:09   
Poslední změna: 21.01.2020 14:09 
Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška 

Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška

na katedře evropského práva

 

 10.2.2020   od 13:00 hod.  v místnosti č. 343

 Marková Alice

Práce na téma:  Problematika tzv. sociálního dumpingu v právu EU.

                        

---------------------------------------                    

Diplomové práce jsou k nahlédnutí v sekretariátu katedry v úředních hodinách 5 pracovních dní před a 10 pracovních dní po konání obhajoby.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK