NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta sociálních věd   
Předmět: JSB537 Analýza dat v SPSS
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.   
Katedra: Katedra sociologie (23-KS)   
Platnost od: 15.01.2020   
Platnost do: 20.03.2020   
Lístek vytvořen: 15.01.2020 15:40   
Poslední změna: 15.01.2020 15:40 
opravné a náhradní průběžné testy ze 14.1. 

Čákorová 100 %

Horák 100 %

Nosil 100 %

Rokosová 70% (váha je špatně konstruována, užívá proměnnou vek1, ta ale není definována, hodnoty vah jsou velmi zvláštní)

Srnová 100 %

Trubička 75% v úloze 1 neužita faktorová analýza

Žáková 90 % úloha 1 - záporné znaménko koeficientu neznamená pozitivní souvislost

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK