NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0701 Správní právo I
Rozvrhový lístek: 19aHP0701x13   
Osoba: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.   
Katedra: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)   
Platnost od: 13.01.2020   
Platnost do: 28.02.2020   
Lístek vytvořen: 13.01.2020 16:23   
Poslední změna: 13.01.2020 16:23 
Zápočet SP I. - dr. P. Svoboda 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ke splnění zápočtu na mých seminářích z předmětu "Správní právo I." vypracujte právní rozbor k otázce jmenování profesorů vysoké školy, řešené rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 2.3.2017 č. j. 7 As 242/2016-43.

Obsah: v právním rozboru je třeba stručně a jasně rozebrat (1) klíčovou právní otázku, (2) podstatu právní argumentace soudu a (3) právní závěr soudu, dále (4) Váš osobní názor, zda či do jaké míry s právním závěrem soudu souhlasíte, či nikoli, popřípadě na základě jaké právní argumentace. Právní argumentace musí vždy vycházet z citovaných zákonných ustanovení.

Rozsah: cca 1 strana A4.

Termín: právní rozbory odevzdejte v písemné podobě do mé přihrádky v sekretariátu naší katedry (místnost č. 104) nejpozději do 10. února 2020.

Děkuji, s pozdravem

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK