NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta humanitních studií   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Nikola Skladanová   
Katedra: Zahraniční oddělení (24-RZS)   
Platnost od: 10.01.2020   
Platnost do: 30.03.2020   
Lístek vytvořen: 10.01.2020 14:22   
Poslední změna: 10.01.2020 14:22 
Stipendijnní program SYLFF - PhD 

Stipendijní program SYLFF (Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) se vyhlašuje od roku 1987 a je určen na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Jeho cílem je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.

Program je určen pro studenty denní formy doktorského studia sociálního nebo humanitního zaměření. Stipendium je udělováno na rok s možností prodloužení na další rok. Během pobytu je studentovou povinností dokončit nebo vypracovat podstatnou část své dizertační práce.

K výběrovému řízení studenti předloží studenti následující dokumenty:

  • Životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti

  • Motivační dopis obsahující plány po ukončení studia

  • Projekt disertační práce obsahující základní teze

  • Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry

  • Seznam plánovaných aktivit pro dobu pobírání stipendia na 2 roky (slouží pro hodnocení k udělení stipendia v 2. roce)

  • Při výjezdu nutno dodat oficiální akceptační dopis zahraniční univerzity

  • Čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium (mimo standardní doktorské stipendium), tedy jiné spolufinancování pobytu, např. Fond mobility, jiná nadace apod.

  • Bankovní údaje pro zaslání stipendia

Dokumenty předloží student na fakultu v anglickém jazyce, a to jak v tištěné podobě, tak i v .pdf formátu do 30. března 2020. Více informací najdete na stránkach Rektorátu Univerzity Karlovy.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK