NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta sociálních věd   
Předmět: JSB537 Analýza dat v SPSS
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.   
Katedra: Katedra sociologie (23-KS)   
Platnost od: 09.01.2020   
Platnost do: 20.03.2020   
Lístek vytvořen: 09.01.2020 14:22   
Poslední změna: 09.01.2020 14:22 
náhradní a opravné testy z SPSS 

Řiháčková 100 % bezvadná řešení

Knor 100 %

Barták 100 %

Nosil 100 %

Trubička 100 %

Řehořová 70 % úloha 1 nezohledňuje vliv věku, v úloze nejsou kategorie dle zadání

Konečný 90 % 1. úloha řešena velice neobratně

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK