NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Husitská teologická fakulta   
Předmět: L0504 Proseminář biblických znalostí SZ
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.   
Katedra: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Platnost od: 23.12.2019   
Platnost do: 31.12.2020   
Lístek vytvořen: 23.12.2019 13:45   
Poslední změna: 23.12.2019 13:45 
Proseminář SZ - Distanční - výsledky testů Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt, Samuel, Saul, David, Šl 

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, 

v příloze naleznete výsledky testů z témat Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt, Samuel, Saul, David, Šlm - žel mnohým se Vám nepodařilo překonat u daných testů 50% hranici - tyto testy bude třeba opravit (připomínám, že pokud máte kupř. test z Gn nad 50% a Mojžíše pod 50%, opravujete jen Mojžíše. Podobně, pokud máte pod 50% pouze test Mojžíš a Desatero máte nad 50%, opakujete jen test, ne Desatero.) Ze všech testů (v celkovém součtu) je třeba průměrně získat min. 70%.

 

Poslední test z témat Elijáš, Elíša, Iz, Jr (pouze části doplňující knihy Královské - v ČEP to jsou pasáže psané prózou), knihy Ester a Da (pouze prvních šest kapitol)

jsme se domluvili, že budeme psát v pátek 10.1. 2020. (Čas upřesníme.)

 

Následně budou vyvěšeny termíny (v čase zkouškového období) pro napsání opravných testů, kde si budete moci všechny testy opravit. 

 

S přáním požehnaných vánočních svátků i dnů nového roku 2020,v němž nechť Vás provází radost, láska a pokoj

Hana Tonzarová

 

   

Přílohy lístku  
HTF 2019 - 2020 SZ distanční - výsledky Gn, Mojžíš, Desatero, Jz, Sd,Rt, Samuel, Saul, David, Šlm.docx, 12,2 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK