NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Husitská teologická fakulta   
Předmět: L0504 Proseminář biblických znalostí SZ
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.   
Katedra: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Platnost od: 23.12.2019   
Platnost do: 31.12.2020   
Lístek vytvořen: 23.12.2019 12:35   
Poslední změna: 23.12.2019 12:35 
Výsledky prosemináře SZ Gn, Mojžíš, Jz, Sd,Rt, Samuel, Saul, David, Šlm + organizace výuky 

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

v příloze naleznete výsledky všech doposud napsaných testů. 

Připomínám, že všechny testy pod 50% je třeba opravit a celkově je třeba dosáhnout 70% ze všech testů. 

Opravné termíny budou vyvěšeny na základě společné domluvy při poslední hodině 9,1.2020. Připomínám, že při této poslední hodině píšeme poslední test z témat: Elijáš, Elíša, rozděl. král., Iz,Jr, Est, Da. (Připomínám, že z knih Iz, Jr je třeba přečíst pasáže doplňující text knih Královských (pasáže psané prózou v ČEP) a z knihy Daniel pouze prvních 6 kapitol. 

 

Přeji Vám požehnané svátky vánoční a rovněž dny nového roku 2020, plné radosti, lásky a pokoje.

 

Hana Tonzarová 

   

Přílohy lístku  
HTF 2019 -2020 SZ prezeční - výsledky Genesis, Mojžíš,Jz,Sd,Rt,Sm,Saul,David,Slm.docx, 14,1 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK