NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Katolická teologická fakulta   
Předmět: KBIB024 Pentateuch a dějepisné knihy 1
Rozvrhový lístek: 19aKBIB024p1   
Osoba: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.   
Katedra: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)   
Platnost od: 05.11.2019   
Platnost do: 31.01.2020   
Lístek vytvořen: 05.11.2019 13:02   
Poslední změna: 05.11.2019 13:02 
oprava předchozího lístku 

V předchozím lístku jsem se dopustil chyby: namísto správného Gn 25,19-36,43 jsem uvedl Gn 25,19-36.43, takže by se kvůli mé nepozornosti, kdy jsem místo čárky napsal tečku, mohlo zdát, že jde pouze o verše z 25. kapitoly Geneze. Jde však i o následující kapitoly až do Gn 36 včetně. Omlouvám se všem laskavým čtenářům a potvrzuji, že jde o rozsah, který lze nalézt i na uvedených stránkách knihy Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových. Pavel Větrovec   

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK