NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Katolická teologická fakulta   
Předmět: KBIB024 Pentateuch a dějepisné knihy 1
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.   
Katedra: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)   
Platnost od: 01.11.2019   
Platnost do: 31.01.2020   
Lístek vytvořen: 01.11.2019 11:00   
Poslední změna: 01.11.2019 11:00 
Přednáška 15. 11. odpadá 

Z důvodu nepřítomnosti většiny posluchačů odpadá přednáška 15. 11. Studentky a studenti si ke zkoušce sami jako náhradu nastudují tématiku Jákobova vypávěcího cyklu v Gn 25,19-36.43 (např. z Pavel Větrovec, Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových, ss. 75-85).

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK