NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HV2076 Aktuální otázky ústavního práva
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Jan Grinc, Ph.D.   
Katedra: Katedra ústavního práva (22-KUP)   
Platnost od: 23.10.2019   
Platnost do: 30.11.2019   
Lístek vytvořen: 23.10.2019 09:23   
Poslední změna: 23.10.2019 09:23 
Nejbližší program vědeckého semináře Aktuální otázky ústavního práva 

Nejbližší program vědeckého semináře prof. Pavlíčka Aktuální otázky ústavního práva v zimním semestru 2019/2020

(středa od 14:00 v místnosti č. 127)

 

30.10. Ústavní žaloba na prezidenta republiky
Matěj Prokop

6.11.  Soudní přezkum obecních voleb ve Strakonicích
Jiří Blažek

13.11. Ústavní zvyklosti
Dorota Skřivanová

20.11. Ústavní aspekty soudního poplatku v řízení podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Petr Svojše

27.11. Zrušení zdanění církevních restitucí (nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/19)
Dora Čapková

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK