NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Katolická teologická fakulta   
Předmět: KDKU088 Proseminář dějin umění 1
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.   
Katedra: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)   
Platnost od: 04.10.2019   
Platnost do: 30.10.2019   
Lístek vytvořen: 04.10.2019 19:25   
Poslední změna: 04.10.2019 19:25 
Témata proseminárních prací a formální pokyny pro jejich vypracování 

Vážené kolegyně a kolegové!

Zde naleznete pokyny k vypracování písemných prací: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-18.html#5

 

Témata na proseminární práci I. část (D. Lunger-Štěrbová) z architektury:

1. Antická architektura

a) Antické architektonické řády (druhy, proporce, užití – volně stojící, prostáse, superpozice, vysoký řád, motiv tabularia, ...)

b) Raně křesťanská architektura Říma (baziliky, mauzolea, baptisteria)

2. Předrománská a románská architektura:

morfologie architektury (termíny: bazilika sloupová vs. pilířová a jejich kombinace, vázaný systém, biforium, krypta, westwerk, quincunx, ochoz a radiální kaple, architektonické členění a ornamentika)

a) historické souvislosti: St. Gallenský plán

b) srovnání: Hildesheim, St. Michael vs. Špýr, dóm

c) ikonická stavba: Cášská kaple (a její kopie)

3. Raně gotická architektura:

morfologie architektury (typologie bazilik, hal a jednolodí, opěrný a klenební systém, architektonické členění a ornamentika, termíny: en délit, triforium, …)

a) historické souvislosti: St. Denis a ideje opata Sugera

b) srovnání: Kolín nad Rýnem, St. Martin vs. Noyon, katedrála – architektonické členění interiéru

c) ikonická stavba: Laon – typické znaky a odlišnosti

4. Vrcholně gotická architektura:

morfologie architektury (specifická témata: vývoj dvouvěžové fasády, geometrické problémy ochozů, dimenze… a další)

a) historické souvislosti: katedrála jako místo sochařské výzdoby

b) srovnání: Paříž, Notre-Dame vs. Chartres

c) ikonická stavba: Kolín nad Rýnem, dóm

5. Pozdně gotická architektura:

morfologie architektury (specifická témata: síťové, kroužené a vějířové klenby, halové chóry, … a další)

a) historické souvislosti: anglická gotika – dekor vs. struktura (Cambridge, Kings College Church; Londýn, Westmister Abbey – kaple Jindřicha VII.; ….)  

b) srovnání: Vladislavský sál vs. Míšeň – Albrechtsburg

c) ikonická stavba: Míšeň – Albrechtsburg a sklípkové klenby

7. Renesanční architektura:

morfologie architektury (specifická témata: typologie městských paláců, centrální dispozice a jejich kombinace, sloupové řády, …)

a) historické souvislosti: chrám sv. Petra v Římě

b) srovnání: Florencie, Palazzo Rucellai vs. Řím, Michelangelův Kapitol

c) ikonická stavba: Vila Rotonda – Palladio a jeho traktát

8. Raně a vrcholně barokní architektura:

morfologie architektury (hala s přízedními pilíři, proniková architektura, …)

a) historické souvislosti: Řím, Il Gesù a vliv jezuitského řádu na architekturu

b) srovnání: El Escorial vs. Drážďany, Zwinger

d) ikonická stavba: Vierzehnheiligen (Balthasar Neumann)

9. Klasicistní a architektura 19. století

morfologie architektury (nové materiály a jejich vliv na podobu staveb)

a) historické souvislosti: inženýrské stavby 1775–1939 – užití železa, skla a železobetonu

b) srovnání: typický činžovní dům vs. barokní palác

c) ikonická stavba: Brusel, Hôtel Tassel (Victor Horta) nebo Vídeň, Dům secese (Olbrich)

10. Architektura období kubismu a moderny

morfologie architektury (nová typologie, vztah ornamentu a funkce, ploché střechy, …)

a) historické souvislosti: český architektonický kubismus

b) srovnání: Glasgow, Škola umění (Mackintosh) vs. Vídeň, budova Pošty (Wagner)

c) ikonická stavba: Buffalo, Guaranty Building  (Adler, Sullivan)

 

Témata na proseminární práci (pro zápočet za LS 2010) II. část (M. Hamsíková):

1) Liturgické knihy

2) Vývoj křesťanského oltáře – od raného křesťanství po renesanci

3) Vývoj křesťanského oltáře – od baroka po současnost

4) Vybavení křesťanského chrámu – od raného křesťanství po renesanci

5) Vybavení křesťanského chrámu – reformní církve

6) Liturgické náčiní

7) Liturgická roucha a textilie

8) Církevní řády a jejich ikonografie

9) Ikonografie pašijového cyklu

10) Ikonografie Panny Marie

11) Ikonografie českých zemských patronů

12) Symbolika barev, rostlin a zvířat

13) Malířské techniky – starověk a středověk (technika deskového obrazu)

14) Malířské techniky – renesance a barok

15) Malířské techniky – od 19. století do současnosti

16) Kresba, náčrtníky, skicáře, modelleta, bozzeta (středověk-18. století)

17) Kresba, skicy a pastel (19. a 20. století)

18) Freska a sgrafito

19) Vývoj ornamentu

20) sochařské techniky – v kameni

21) sochařské techniky – řezbářství

22) sochařské techniky – v kovu

23) Zlatnictví

Grafické techniky:

24a) počátky až do konce 18. století

24b) konec 18. až 20. století

24c) současné grafické techniky

25) Fotografie - vývoj a její užití v jiných druzích umění

26) Fotografické techniky

27) Počátky filmu a filmové avantgardy počátku 20. století

28) Keramika (pokud možno i porcelán): vývoj a morfologie

29) Nábytek

30) Textilní umění (gobelíny atd.)

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK