NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Monika Cascino   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 30.09.2019   
Platnost do: 25.06.2020   
Lístek vytvořen: 30.09.2019 13:36   
Poslední změna: 03.02.2020 09:32 
Odevzdávání diplomových prací na KOP v akad. roce 2019/20 

 

Termíny pro odevzdávání diplomových prací v akad. roce 2019/20 jsou:

 

18.11.2019    pro obhajobu v lednu 2020

23.3.2020      pro obhajobu v květnu 2020

24.6.2020      pro obhajobu v září 2020

 


Práce se odevzdávají v úředních hodinách na sekretariátu katedry.

Žádosti o pozdější možné odevzdání práce nebudou akceptovány.

 

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK