NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta humanitních studií   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Pavel Farkas, DiS.   
Katedra: Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)   
Platnost od: 25.09.2019   
Platnost do: 28.02.2020   
Lístek vytvořen: 25.09.2019 22:50   
Poslední změna: 25.09.2019 22:51 
Změna semestru výuky 

Tento předmět nebude z administrativních důvodů v zimním semestru 2019/2020 vyučován.

Předběžně se přesouvá do semestru letního, se začátkem výuky v únoru 2020. 

Pro více informací kontaktujte vyučujícího.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK