NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Eva Preclíková   
Katedra: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)   
Platnost od: 23.09.2019   
Platnost do: 31.12.2019   
Lístek vytvořen: 23.09.2019 13:22   
Poslední změna: 23.09.2019 13:29 
Výsledky KLP ze dne 13.9.2019 a nahlížení do prací 

Výsledky klausurní práce jsou vloženy v ISu. Prvotní nahlížení do prací je možné na sekretariátě katedry v úředních hodinách. 

Následné konzultace s vyučujícím, který práci opravoval je nutné předem domluvit si mailem 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK