NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Věra Šoulová   
Katedra: Katedra evropského práva (22-KEP)   
Platnost od: 04.09.2019   
Platnost do: 05.10.2019   
Lístek vytvořen: 05.09.2019 10:48   
Poslední změna: 10.09.2019 15:09 
Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška na katedře evropského práva 

Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška

             na katedře evropského práva

 

          25.9.2019 od 15:00 hod.  v místnosti č. 324

 Ochodek Tomáš

Práce na téma:  Access to big data under the "refusal to supply" case-law of the   

                       Court of Justice of the EU

 

          

          25.9.2019 od 14:00 hod.  v místnosti č. 324

 Bc. Jakab Miroslav

Práce na téma: Use of Theories of Harm in The Application of Article 102

                         TFEU    

 

 

          25.9..2019 od 11:30 hod.  v místnosti č. 343

 Khinová Gabriela

Práce na téma:  Test oboustranné trestnosti podle evropského zatýkacího

                          rozkazu v kontextu stíhání katalánských politiků.

 

 

25.9.2019 od 14:00 hod.  v místnosti č. 33

 Černý Filip

Práce na téma:  Posílená spolupráce v EU

          

 

 26.9.2019 od 9:00 hod.  v místnosti č. 33

Denemark Jaroslav

Práce na téma: Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany

                         osobních údajů v EU a USA

 

 

26.9.2019 od 10:00 hod.  v místnosti č. 33

Kozáková Jana

Práce na téma:  Ochrana dítěte jako subjektu lidských práv v rámci mezinárodní

                          a unijní úpravy mezinárodních únosů

         

Diplomové práce jsou k nahlédnutí v sekretariátu katedry v úředních hodinách 5 pracovních dní před a 10 pracovních dní po konání obhajoby.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK