NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: 1. lékařská fakulta   
Předmět: B00307 Interna - hematologie
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Aneta Zumrová   
Katedra: I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)   
Platnost od: 22.05.2019   
Platnost do: 30.09.2019   
Lístek vytvořen: 22.05.2019 12:46   
Poslední změna: 24.05.2019 12:29 
Rozvrh 5. ročník od 27.5.2019 
Výuka hematologie 5. ročník, akademický rok 2018/2019 
Od pondělí, 27.5.2019 začíná výuka 5. ROČNÍKU,  13. KRUH, CELKEM 18 STUDENTŮ
V případě setrvání uzavření odd. C, všechny jeho aktivity přebírá odd. B
I. týden        Stáže / diff. dg. semináře vyučující / místo Semináře - Posluchárna I. IK
   
pondělí 8:15 - 08:30 Úvod do hematologie - oboru prof. Trněný / NEFRO 10:45 - 11:30 Akutní stavy dr. Konířová
27.05.19 8:30 - 08:45 Úvod do hematololgie - organizační dr. Haber / NEFRO 11:45 - 12:30 Lab. nálezy hem dr. Šálková/dr. Otáhal
  8:45 - 09:30 Diff.dg. hematol. syndromů prof. Špička / NEFRO      
  9:45 - 10:30
CLL +dif dg splenomegalie
dr. Molinský / NEFRO      
úterý 8:15 - 09.00 Skupina   A/1  - odd.C - vlastní vizita oddělení C 10.45 -11.30 Cytologie-hem. Labor dr. Pytlík
28.05.19 9.00 - 10.30 Skupina   A/1  - odd.C - VELKÁ vizita prof. Trněný / NEFRO 11.45 -12.30 Lymfomy - NHL I prof. Trněný/dr. Pytlík
  8:15 - 10:30  Sk. A/2   -  odd.B  oddělení B -  dr. Pytlík      
  8:45 - 10:30
Skupina B - ÚHKT*
prof. Cetkovský  *      
středa 8:15 - 09:00 Sk. A/2  - I int - odd. B - vlastní vizita oddělení B  10:45 -11:30 Transfúzní lékařství doc. Gašová
29.05.19 9:00 - 10:30 Sk. A/2  - I int - odd. B - VELKÁ vizita prof. Trněný / posluchárna I. IK 11:45 -12:30 Transúzní lékařsví II dr. Písačka
  8:15 - 10:30 Skupina    A/1  - odd.C oddělení C - dr.Havránek      
  8:15 - 10:30 Sk. B - I int - TROD TROD -  dr. Haber      
čtvrtek 8:15 - 10:30
Skupina A - ÚHKT***
sekret. trf.úseku ** 10:45 - 11:30 Trombofilie prof. Kvasnička
30.05.19 8.15 - 09:00 Sk. B - I. Int -TROD - vlastní vizita odd TROD 11:45 - 12:30 Anemie I dr. Jonášová
  9.00 - 10:30 Sk. B - I. Int -TROD - VELKÁ vizita prof. Trněný / NEFRO      
pátek 8:15 - 09:15 Mnohočetný myelom - CRAB dr. Straub / NEFRO 10:45 -11:30 akut. leukémie prof. Cetkovský/dr. Šálek
31.05.19 9.30 - 10:15 Hemostáza I - destičkové poruchy prof. Kvasnička / NEFRO 11:45 - 12:30 Anemie II dr. Haber
II. týden    
pondělí 8:15 - 09:05 Poruchy hemostázy dr. Konířová /posluchárna I. IK 10:45 - 11:30 Hemostáza II -plazmat. koagulace dr. Loužil
03.06.19 9:15 - 10:10 Laboratorní nálezy prim. Špaček /posluchárna I. IK 11:45 - 12:30 HL + dif dg adeno prim. Kořen
   
 
  12:45 - 13:30 Podpůrná léčba dr. Pytlík
úterý 8.15 - 09:00 Skupina    B/1 - odd. C - vlastní vizita oddělení C 10:45 - 11:30 Mnohočetný myelom prof. Špička
04.06.19 9.00 - 10:30 Skupina    B/1  - odd C - VELKÁ vizita prof. Trněný / NEFRO  11:45 - 12:30 Lymfomy NHL II dr. Pytlík/dr. Benešová
  8.15 - 10:30 Sk  B/2  - odd B  oddělení B -  dr. Pytlík      
  8.45 - 10:30
Skupina A - ÚHKT*
prof. Cetkovský  *      
středa 8:15 - 09:00 Sk  B/2   - odd. B - vlastní vizita oddělení B 10:45 - 11:30 Myeloproliferace dr. Klamová
05.06.19 9:00 - 10:30 Sk  B/2   - odd. B - VELKÁ vizita prof. Trněný /posluchárna I. IK 11:45 - 12:30 Anémie/MDS prof. Čermák
  8:15 - 10:30 Skupina   B/1 - odd. C oddělení C - dr.Havránek      
  8:15 - 10:30 Skupina A - I. int TROD  TROD -  dr. Haber      
čtvrtek 8:15 - 10:30
Skupina B - ÚHKT***
sekret. trf.úseku ** 10:45 - 11:30 Transplantace prim. Vítek
06.06.19 8:15 - 09:00 Sk.  A   - I. Int -TROD - vlastní vizita odd TROD 11:45 - 12:30 CLL - algorit, imunodef dr. Cmunt
  9:00 - 10:30 Sk.  A   - I. Int -TROD - VELKÁ vizita prof. Trněný / NEFRO      
pátek 8:15 - 09:05 Lymfomy - cases, algoritmus dr. Benešová / NEFRO  zápočet    
07.06.19 9:10 - 10:45 Transfúzní l. - zápočet prim. Dušková / NEFRO  zápočet     
             
*  začátek -sekretariát prof. Cetkovského v 8:45 hod, 3.patro, budova B, převlečeni na I. IK VFN v 8.15 hod.    
** ÚHKT, sekretariát transfuzního úseku, paní. Korbová, budova A, 1.p, převlečeni na I. IK VFN v 8.15 hod.    
*** aferetické odd odd., kryokonzervace, převlečeni na pracovišti v 8.15 hod.      
TROD: Transplantační odděleční I. int.  klinika, 3. patro        
ÚHKT: Ústav hematologie a krevní transfuze, U nemocnice 1, Praha 2      
   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK