NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.   
Katedra: Katedra právních dějin (22-KPD)   
Platnost od: 20.05.2019   
Platnost do: 30.06.2019   
Lístek vytvořen: 20.05.2019 18:22   
Poslední změna: 20.05.2019 18:22 
Nahlížení do testů z římského práva 

Milé kollegyně, milí kollegové,

co se týče nahlížení do opravených testů z římského práva, a to jak pro řádné studium, tak pro kurs CŽV, platí letos následující:

 

Římské právo

Testy a nahlížení

Nahlížení do opravených testů písemné části zkoušky předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého II bude v letním semestru akademického roku 2018/2019 možné v níže uvedených konzultačních hodinách v místnosti č. 204:

22. 5. 2019 14:00–15:00
23. 5. 2019 12:00–13:00
29. 5. 2019 11:00–13:00
30. 5. 2019 12:00–13:00
30. 5. 2019 16:00–17:00
4. 6. 2019 14:00–15:00
5. 6. 2019 12:00–13:00
6. 6. 2019 12:00–13:00
12. 6. 2019 14:00–15:00
13. 6. 2019 12:00–13:00
19. 6. 2019 12:00–13:00
19. 6. 2019 14:00–15:00

Platí pro řádné studium i CŽV.

Nahlížení je možné bez předchozího přihlášení.

Zajišťují JUDr. Bc. Jan Ullmann, Mgr. Marek Novák a Mgr. Martin Šlosar.

Zdraví všechny a spíše než nahlížení přeje všem úspěch u testu samotného

Jan Šejdl

 

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK