NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta humanitních studií   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Bc. Véronique Lowther-Harris   
Katedra: Zahraniční oddělení (24-RZS)   
Platnost od: 15.05.2019   
Platnost do: 01.09.2019   
Lístek vytvořen: 15.05.2019 16:02   
Poslední změna: 15.05.2019 16:02 
Fulbrightovo stipendium na pobyty v USA v ak. roce 2020/21 

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.

 

Hlásit se lze na:

 

  • Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,

  • Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,

  • Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.

 

 

Stipendium je určeno studentům, kteří ukončí bakalářské studium a v USA by chtěli absolvovat magisterské či doktorské studium, nejobvyklejší je však roční výzkumný pobyt.

 

Více informací naleznete na webových stránkách a zde.

 

Uzávěrka přihlášek: 1. 9. 2019 (a nově také 1. 2. 2020)

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK