NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Pedagogická fakulta   
Předmět: OPBS2S107A Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP II.
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Eva Mrkosová, CSc.   
Katedra: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)   
Platnost od: 01.10.2018   
Platnost do: 04.01.2019   
Lístek vytvořen: 01.10.2018 15:31   
Poslední změna: 01.10.2018 15:31 
Organizace seminřů SPPG znevýhodněného člověka se SPII a ZPII 

Semináře SPPG SPII proběhnou na ZŠ pro SP,Výmolova ul.Praha 5 a to koordinovaně se SPPG ZPII,místo konání oznámí doc.Květoňová na 1.přednášce.První seminář pro všechny zapsané studenty je 17.10.na ZŠ pro SP,sraz před školou v 8,20.Seminář pro ZPII se uskuteční 31.10.podle pokynu doc.Květoňové.V dalších termínech bude účast studentů na seminářích podle rozpisu a volby studentů.Studenti absolvují celkem 2 návštěvy na SPII a 2 návštěvy na ZPII.Vypracují komentovaný zápis o návštěvách zařízení a ve třídách,věnují pozornost celkovému klimatu školy a v navštívených třídách,složení žáků,didaktickým metodám a speciálním pomůckám,chování žáků.

Písemný záznam ,ke kterému bude přihlédnuto při ZK z předmětu,studenti odevzdají vyučujícím  nebo na sekretariát katedry před termínem své ZK z daného předmětu.

E.Mrkosová

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK