NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0702 Správní právo II
Rozvrhový lístek: 17bHP0702x09   
Osoba: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.   
Katedra: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)   
Platnost od: 03.06.2018   
Platnost do: 31.07.2018   
Lístek vytvořen: 03.06.2018 17:29   
Poslední změna: 03.06.2018 17:29 
Zápočet ze semináře SP II (dr. P. Svoboda) 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro splnění zápočtu z mých seminářů z předmětu "Správní právo II." je třeba vypracovat stručný právní rozbor problematiky řešené roszudkem Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 22.9.2016 č. j. 4 As 152/2016-37. V právním rozboru je třeba (i) identifikovat řešený problém (otázku), (ii) vysvětlit a odůvodnit možné varianty jeho řešení (odpovědi), (iii) vysvětlit řešení NSS a (iv) k řešení NSS zaujmout vlastní odůvodněné stanovisko. Rozsah: cca 1 strana formátu A4.

Právní rozbory je třeba odevzdat v listinné podobě do mé přihrádky v místnosti č. 104 nejpozději do 29.6.2018.

Zdraví

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK