NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta humanitních studií   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Véronique Lowther-Harris   
Katedra: Zahraniční oddělení (24-RZS)   
Platnost od: 13.04.2018   
Platnost do: 01.09.2018   
Lístek vytvořen: 13.04.2018 10:40   
Poslední změna: 13.04.2018 10:40 
Fulbrightovo stipendium na pobyty v USA v ak. roce 2019/20 

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.

Hlásit se lze na:

  • Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,

  • Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,

  • Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.

Stipendium je určeno studentům, kteří ukončí bakalářské studium a v USA by chtěli absolvovat magisterské či doktorské studium, nejobvyklejší je však roční výzkumný pobyt.

Více informací naleznete na webových stránkách a zde.

Uzávěrka přihlášek: 1.9.2018

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK