NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Husitská teologická fakulta   
Předmět: LBIB03 Proseminář biblických znalostí NZ
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.   
Katedra: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Platnost od: 27.03.2018   
Platnost do: 31.12.2018   
Lístek vytvořen: 27.03.2018 17:40   
Poslední změna: 27.03.2018 17:40 
Náhradní hodina za 1. neuskutečněnou hodinu prosemináře NZ 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

předem všeho mi dovolte Vám popřát požehnané Velikonoce, jejichž obsah jsme si přiblížili studijem pašijových událostí a zpráv o Ježíšově vzkříšení a zjevování učedníkům v předchozích hodinách a prověřili Vaši znalost z velikonočních událostí testem - jeho výsledky Vám brzy vyěsím. 

Současně připomínám, že máte číst a) všechna Ježíšova podobenství v synoptických evangeliích (viz kniha Prof. Jindřicha Mánka, Ježíšova podobenství)  a dále si máte najít Ježíšovy výroky ve tvaru "já jsem" v Janově evangeliu (pomocí www.biblinet.cz) Pokud jste nebyli na poslední hodině, začali jsme téma: Ježíšovy vvýroky a slova a začali jsme s rozborem Ježíšova Kázání na hoře (MT 5 - 7). (viz též k dalšímu studiu kupř. Jindřich Mánek, Dům na skále.)  

Náhradní hodina za 1. neuskutečněnou hodinu LS - proběhne po Velikonocích 5. 4. 2018 od 16.30 do 18.00 h.  

S přáním požehnaného prožití Velikonoc, v nichž nechť necháme odumřit vše, co nás svádí z cesty a naopak jsme posíleni k novému životu v Lásce a Pokoji

Hana Tonzarová 

 

 

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK