NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Fakulta humanitních studií   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Milada Pajgrtová   
Katedra: Oddělení doktorských studií (24-IDP)   
Platnost od: 06.03.2018   
Platnost do: 31.03.2018   
Lístek vytvořen: 06.03.2018 13:06   
Poslední změna: 06.03.2018 13:06 
Podpora internacionalizace na UK 

Univerzita Karlova v rámci Podpory internacionalizace nabízí studentům finanční podporu pro následující aktivity:

·         Zahraniční mobilitu studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy)

·         Organizaci letních škol uskutečňovaných fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky

Uzávěrka přihlášek pro žádosti v akademickém roce 2017/18 je stanovena na 31. 3. 2018.

Formuláře o žádosti podpory naleznete v příloze, nebo na této adrese: https://fhs.cuni.cz/FHS-12.html

Podepsané a naskenované žádosti zasílejte na adresu internacionalizace@cuni.cz. Povinnou přílohou žádosti je program akce/konference a motivační dopis (max. 1 stránka). Doklad o přijetí/registraci není vyžadován, ale jeho doložení je výhodou.

   

Přílohy lístku  
Formuláře_LŠ_Krátkobá stáž.docx, 26,4 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK