NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta   
Předmět: NMET062 Projektový seminář II
Rozvrhový lístek:    
Osoba: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.   
Katedra: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)   
Platnost od: 02.10.2017   
Platnost do: 30.09.2018   
Lístek vytvořen: 22.02.2018 08:39   
Poslední změna: 07.03.2018 09:33 
Program projektového semináře v LS 2018 

Seminář se koná ve středu ve 14:50 v seminární místnosti Katedry fyziky atmosféry v 11.patře katedrálního objektu v Tróji.

21.2. Seminář se nekoná

 

28.2.

Mgr. Jan Mejsnar

RNDr. Ing. Libor Kukačka: Procesy šíření znečištění uvnitř městské zástavby

V rámci přednášky budou prezentovány výsledky experimentálního výzkumu vlivu různého geometrického uspořádání městské zástavby na procesy šíření znečištění v uličních kaňonech a křižovatkách. Bude představena detailní analýza skalárních toků znečištění uvnitř zástavby včetně kvantitativního porovnání pozorovaných jevů.

7.3. Seminář se nekoná

14.3. prezentace řešitelů SFG

 

Zuzana Gruberová: Fraktální vlastnosti meteorologických objektů

Fraktály jsou klasifikovány jako matematické objekty, struktury vykazující sebepodobnost však můžeme pozorovat na mnoha místech v přírodě. Cílem tohoto projektu bylo studium fraktálních vlastností vybraných atmosférických objektů - sněhových vloček.


Kateřina Vodičková: Vícedenní proměnlivost teploty vzduchu ve střední Evropě

Cílem projektu bylo analyzovat vícedenní proměnlivost teploty vzduchu na území střední Evropy v období 1951-2010. Tento projekt je rozšířením předchozího zkoumání mezidenní proměnlivosti teploty vzduchu na tomto území. Byla analyzována data z databáze E-OBS a ze tří stanic ve střední Evropě. Budou prezentovány vybrané základní charakteristiky vícedenní proměnlivosti teploty vzduchu a jejich změny.

Tatsiana Bardachova: Vztah mezi lokálním pozaďovým klimatem a intenzitou městského tepelného ostrova.

Cílem projektu bylo studium závislosti mezi intenzitou městského tepelného ostrova a lokálním pozaďovým klimatem pro 26 velkých měst střední Evropy. Pro charakterizaci klimatu města byla zvolena řada meteorologických parametrů (denní a noční teplota vzduchu ve dvou metrech, množství dopadajícího slunečního záření, srážky, rychlost větru v deseti metrech a výška mezní vrstvy atmosféry).  Pro zkoumaní jsme vybrali dvě období: současnou dobu - roky 2001 až 2010 a blízkou budoucnost - roky 2041 až 2050. Ve výzkumu byla použita data z modelů SLUCM a CLMU.


21.3. Seminář se nekoná


28.3. RNDr.Kateřina Šindelářová, Ph.D.

 

4.4. Seminář se nekoná

11.4. Seminář se nekoná - konání konference EGU 2018


18.4. Patrik Benáček, David Rýva


25.4. Jindřich Šťástka, Hana Chaloupecká


2.5. Seminář se nekoná


9.5. Hynek Bednář, Lenka Crhová


16.5. Seminář se nekoná - rektorský sportovní den


23.5.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK