NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 19.02.2018   
Platnost do: 30.06.2019   
Lístek vytvořen: 19.02.2018 17:32   
Poslední změna: 19.02.2018 17:32 
Informace k uznávání DP za práci rigorózní na katedře občanského práva 

Katedra občanského práva přistupuje k uznání diplomové práce za práci rigorózní podle čl. 8 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy jen zcela výjimečně. Za práci rigorózní nemůže být uznána každá práce, která splňuje jen potřebný počet znaků požadovaných pro práce rigorózní, nýbrž jen práce mimořádně obsahově kvalitní, která respektuje pravidla vědecké práce a současně prokazuje, že autor(ka) v předložené práci prokázal(a) schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo další samostatné tvůrčí činnosti (srov. čl. 3 Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy).   
Předběžné posouzení diplomové práce, zda splňuje kriteria práce rigorózní, katedra neprovádí. 

V Praze dne 19.2.2018                                          

Prof.JUDr. Jan Dvořák, CSc.
vedoucí katedry

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK