NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HV2076 Aktuální otázky ústavního práva
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Jan Grinc, Ph.D.   
Katedra: Katedra ústavního práva (22-KUP)   
Platnost od: 02.02.2018   
Platnost do: 10.03.2018   
Lístek vytvořen: 02.02.2018 12:54   
Poslední změna: 02.02.2018 12:54 
Volitelný předmět Aktuální otázky ústavního práva 

Vědecký seminář prof. Pavlíčka

Aktuální otázky ústavního práva

v letním semestru 2017/2018

Cílem tohoto vědeckého semináře je seznámit se blíže s vybranými aktuálními otázkami ústavního práva a státovědy v ČR i v zahraničí a diskutovat o nich. Seminář probíhá formou úvodních referátů, které přednesou studenti, popř. doktorandi katedry a externí odborníci, a následné diskuze. Předmět je vhodný též pro zájemce o účast v soutěži SVOČ a diplomanty.

Referáty se mohou týkat zejména následujících okruhů:

·        aktuální vývoj ústavního práva ČR (připravované či přijaté novely předpisů z oboru ústavního práva a jejich analýza)

·        aktuální rozhodnutí Ústavního soudu ČR nebo jiného českého, zahraničního či mezinárodního soudního orgánu a komentář k němu

·        jiné problematické otázky či spory o výklad ústavního práva ČR, úvahy de constitutione ferenda, aktuální význam ústavních tradic 1918-2018

·        aktuální otázky ochrany občanských a lidských práv v českém, evropském a mezinárodním kontextu

·        ústavní vývoj ve světě, popř. srovnání ústavních institutů či úprav

·        proměny současného státu v kontextu klasických koncepcí státovědy

Prostor pro volbu tématu a způsobu jeho zpracování je značný.

Přihlašování probíhá nově hromadně přes informační systém. Úvodní informační schůzka se bude konat 28. 2. 2018 od 13:50 v místnosti č. 127. Na této schůzce jsou též podle časových možností účastníků dohodnuty termíny konání semináře (jednou za 14 dní v den a čas, který vyhovuje všem účastníkům) a témata jednotlivých setkání.

Předmět je zakončen kolokviem (2 kredity). Podmínkou absolvování je přednesení referátu a účast v diskuzích na ostatních hodinách.

V případě jakýchkoli dotazů, zájmu o zápis nebo konzultace k tématu referátu prosím kontaktujte Jana Grince - grinc@prf.cuni.cz

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK