NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: 1. lékařská fakulta   
Předmět: B01235 Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství
Rozvrhový lístek:    
Osoba: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.   
Katedra: IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze (11-00540)   
Platnost od: 24.01.2018   
Platnost do: 15.05.2018   
Lístek vytvořen: 24.01.2018 09:49   
Poslední změna: 24.01.2018 09:51 
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství 

Garant: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Místo: Posluchárna IV. interní kliniky, I. patro

Termíny: 9. 4., 16. 4., 23. 4. a 14. 5. 2018 (1x v LS)

Čas: 13.00 – 16.50 hod.

Diabetologie/lipidologie

13.00 – 13.50 Diferenciální diagnostika hypoglykémie                   doc. Zeman

14.00 – 14.50 Diferenciální diagnostika hyperglykémie                  as. Vařeka

15.00 – 15.50 Diferenciální diagnostika hyperlipidémií                   prof. Žák

16.00 – 16.50 Vedlejší účinky léčby hyperlipidémií                        doc. Zeman

Gastroenterologie

13.00 – 13.50 Bolest                                                                  as. Švestka

14.00 – 14.50 Průjem                                                                 prim. Lukáš

15.00 – 15.50 Zácpa                                                                   as. A. Novotný

16.00 – 16.50 Ileus                                                                     as. Hrubant

Intenzivní péče/Výživa

13.00 – 13.50 Malnutrice a realimentační syndrom                         as. Ševela

14.00 – 14.50 Metabolická acidóza - diferenciální diagnostika          as. Novák

15.00 – 15.50 Diagnostické a léčebné postupy u hyponatrémie        as. Novák

 

Kardiologie/Hepatologie

13.00 – 13.50 Základy EKG                                                          as. Goričan

14.00 – 14.50 Co lze očekávat od echokardiografického vyšetření    as. Goričan

15.00 – 15.50 Léčba virových hepatitid                                          prof. Brůha

16.00 – 16.50 Test     

 

As. MUDr. T. Švestka, CSc.                                                 Prof. MUDr. A. Žák, DrSc.

     zástupce pro výuku                                                             přednosta kliniky

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK